Dražba pro Jakuba

Během III. ročníku Festivalu dřeva v Ústí nad Labem se dražila socha vicemistra světa Martina Komárka, jeho dřevořezba a také dres z mistrovství světa. Celkovou částku z dražby 47 500,-Kč pořadatelé předali Jakubovi Müllerovi na rehabilitační pobyt v lázních.

Festival Drreva 2020 - Ostrava, Ústí nad Labem

Festival dreva vznikl na platforme poznání a neutichajícího zájmu široké verejnosti o les, drevo a prírodní zdroje. Klade si za cíl informovat širokou verejnost "deti" o prírode, lese a rozvíjet vztah místních komunit k prostredí, kde žijí.

Cílem Festivalu dreva je privést širokou verejnost a zejména nejmladší generaci k zájmu o les a prírodu, jako soucást prostredí ve kterém žijí. Festival dreva má nekolik vzájemne se doplnujících základních cástí, spolecnou a jednotící myšlenkou Festivalu dreva je ukázat drevo ve všech jeho podobách. Poucnou formou informovat verejnost o lese, prírode a prírodních materiálech v živote cloveka. Význam a využití dreva v historii a soucasnosti cloveka, ukázky zpracování dreva starými technikami – ukázky starých remesel.

Created by ARSY line © 2020 | graphic design studio | xHTML